A Harmadik Erő alapelvei

Grow TreeMeggyőződésem, hogy a teljes élet megélésének feltétele az egyénben rejlő készségek kibontakoztatása . A tudatos fejlődés előmozdításához először is hinnünk kell abban, hogy van fejlődés . Másodszor fel kell tudnunk mérni, hogy a magunk számára ez mit jelent. Harmadszor pedig az így nyert tudásnak megfelelően kell berendeznünk életünket.

Ebben nyújt segítséget a Harmadik Erő lélektana.

A humanisztikus pszichológia alapfeltevései Abraham Maslow szavaival:

 1. Mindannyiunknak van egy lényegileg biológiai alapú belső természete, ami bizonyos mértékben „természetes”, belső, adott és bizonyos korlátozott értelemben változtathatatlan, vagy legalábbis változatlan.
 2. Mindannyiunk belső természete részben saját magunkra jellemző, részben pedig az egész emberi fajra.
 3. Ezt a belső természetet tudományosan is lehet vizsgálni, és ki lehet deríteni, hogy milyen – (nem kitalálni, hanem kideríteni).
 4. Amennyire eddig sikerült megismernünk, ez a belső természet nem tűnik belsőleg meghatározott módon, elsődlegesen vagy szükségszerűen gonosznak.
 5. Mivel ez a belső természet inkább jó vagy semleges, semmint rossz, legjobb, ha előhozzuk és bátorítjuk a megjelenését, nem pedig elfojtjuk. Ha megengedjük, hogy életünk irányítójává váljék, akkor egészségesek, termékenyek és boldogok leszünk.
 6. Ha az ember megtagadja vagy elfojtja ezt a lényegi belső magját, akkor betegség lesz az eredmény, néha nyilvánvaló alakban, máskor finom és körmönfont alakban, néha azonnal, máskor bizonyos idő elteltével.
 7. Ez a belső természet nem olyan erős, lehengerlő és csalhatatlan, mint az állatok ösztönei. Inkább gyenge, törékeny és finom, könnyen elnyomhatják a szokások, a kulturális nyomás és helytelen beállítódások.
 8. Még ha gyenge is, ritkán tűnik el az egészséges emberből – talán még a betegekből is. Még ha megtagadják is, a felszín alatt megmarad és mindig megvalósulásra tör.
 9. Ezeket a következtetéseket valahogyan a fegyelem, a depriváció, a frusztráció, a fájdalom és a tragédia szükségességével együtt kell hangsúlyozni. Annyira kívánatosak ezek az élmények, amennyire felfedik, segítik és kiteljesítik a belső természetünket. Egyre tisztábban látjuk, hogy ezeknek az élményeknek közük van a teljesítőképességhez, az én-erőhöz, és így az egészséges önbecsüléshez és önbizalomhoz. Aki még nem hódított, nem állt ellen és nem győzött, folyamatosan kételkedik abban, hogy ezeket meg tudná tenni. Ez nemcsak a külső veszélyekre vonatkozik, hanem saját késztetéseink kordában tartásának és késleltetésének képességére is, mert ha sikerül, akkor nem félünk tőlük.

Forrás: Maslow: A lét pszichológiája felé, Ursus Libris könyvkiadó, 62-63 old.

Az 5. pont elég törékeny

Az 5. pont elég törékeny lábakon áll. Hogyhogy inkább semleges vagy jó, semmint rossz? Mi alapján állítja ezt Maslow?

rajo, hát tényleg nincs

rajo, hát tényleg nincs érvekkel alátámasztva a dolog. Maslow optimizmusát tükrözi az ötödik tétel :)
A magam részéről a semlegesre voksolnék.

Hozzászólás

A mező tartalma nem nyilvános.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><p><br>
 • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.

További információ a formázási lehetőségekről