Az érinthetetlenek

Flat world

Punnyadok a megszokott sarokban, nézem a pixeleket, s nem gondolkodom. Lelkesen kalapálom a billentyűket, tologatom a dokumentumokat, kb. 10 emberrel csettelek párhuzamosan, óránként megírok öt e-mailt. Érinthetetlen vagyok.

Thomas L. Friedman tengerentúli könyvében más értelemben használja az Érinthetetlen megnevezést: képzeljük el a globalizáció által kitermelt Übermenscht, az információs társadalom remekművét, ki a maga puhaságával győzedelmeskedik kelet Tigrise fölött.
Mert a Föld ellaposodik, állítja Friedman, a technológiai forradalom elhozta a kollaborációra épülő társadalmat, eltörölte a határokat, így az egyenlőtlenségek kisímulnak. A távközlés, az Internet, a nyílt forráskódú szoftverek elterjedése révén a társadalmi fejlődés soha nem látott minőségét tapasztalhatjuk meg.

Az önjelölt próféta

Friedman szerint a Nyugat által termelt jóléti társadalmak elpusztulásának vagyunk szemtanúi. Szükség van tehát egy digitális Messiásra, a globalizáció Prófétájára, hogy felismerjük a krízishelyzetet és a Nyugati jólét megmaradhasson.
Íme az első önjelölt próféta: Thomas L. Friedman, a XXI. század globalizációs ügyvédje, aki magát nemes egyszerűséggel "szabad-kereskedőnek", "odaadó laposítónak" nevezi.

A kilapított Glóbusz

The World is FlatAz említett szerző "A Föld lapos: a XXI. század rövid története" c. könyvében századunk globalizációs hatásait vizsgálja. A világ ellaposodása, azt a folyamatot jelöli, melynek során az egyének és a vállalatok a globalizáció felhatalmazottjaivá válnak. A gyors technológiai fejlődés elképesztő iramot diktál. A távközlés, az Internet, a nyílt forráskódú szoftverek elterjedése révén a társadalmi fejlődésnek soha nem látott dimenziójába jutottunk el. A változások korát éljük.

A tíz erő, ami a Földet lapossá tette:

 1. A Berlin-i fal összeomlása
  1989, november 9-én az asztali számítógépek és a Windows operációs rendszer átütő sikere
 2. A Netscape-bumm
 3. A WWW sztenderdek begyűrűződése
 4. Open Source
  A önszerveződő kollaborációs közösségek kialakulásával megjelentek a nyílt forráskódú szoftverek (pl. Apache, Wikipedia, PHP)
 5. Outsoucing
  A munka kihelyezésével számos területen átszerveződtek az erővonalak. India előnye az IT terén tagadhatatlan.
 6. Offshoring
  Kína olcsó munkaerő terén észlelhető fölénye révén gyakorlatilag minden ipari előállítót maga mögé utasít.
 7. Ellátmányozási láncolatok – logisztikai központok hálózatokba való szerveződése
 8. Insourcing
  A logisztikai hálózatokra épülő, "harmadik fél által menedzselt logisztika"
 9. In-forming
  Az információ, tudás és szórakozás eljuttatását lehetővé tevő tudás alapú hálózatok, szolgáltatások kiépítésének lehetősége. Pl. Google.
 10. Megerősödő technológiák (aszteroidák)

Az érvényesüléshez vezető út

Tömeg

A keleti tömegekkel és árakkal, valamint az informatika komputációs erejével nem lehet felvenni a versenyt. Ha általános programozói ismeretekre teszel szert, és érvényesülni akarsz a nemzetközi piacon, ne feledd, hogy Indiában több százezer jó képességű programozó a Te órabéred töredékéért kétszer annyit fog dolgozni. Miért alkalmaznának Téged, ha jobban járnak velük? Másképpen szólva, milyen kontextusban van komparatív előnyöd az említett munkaerővel szemben?
Az átfogó szaktudásod vélhetőleg nem sokat jelent. A Te órabérednél tömegek dolgoznának olcsóbban, úgyhogy ez sem lehet érv. Mi maradt hát?

 1. A helyi sajátosságokból kell előnyt kovácsolni.
  A kultúra, nyelv, kommunikációs stílus, az adott szakterület régióra vonatkoztatható jellegzetességei olyan szempontok, melyek ismeretében tagadhatatlan komparatív előnyre tehetsz szert.
 2. A lágy készségeket kell előtérbe helyezni!
  A nagy tömegek munkaereje rendszerint az automatizálható, a jól körülírható feladatokban képez utolérhetetlen előnyt. A komputációs erő pontosan ezekben a jól irányítható helyzetekben érvényesül, a kreatívitásban, a magasfokú adaptivitásban a hatékonysági szintje nulla felé tart. Másképpen szólva tanulj meg gitározni hangszerépítés helyett! Tanulj meg előadni, írni, érvelni, felelősséget vállalni, emberekkel bánni.

Az Érinthetetlenek

Untouchables

Friedman szerint az Érinthetetlenek azok a személyek, akik outsourcing által nem helyettesíthetők. Az Érinthetetlenek négy fő kategóriából származnak:

 1. speciális munkások
 2. specializált munkások
 3. lehorgonyzott munkások
 4. az alkalmazkodó munkások

A biztonságos kereskedelem kulcsa az alkalmazkodás készségére való nevelés.
A szerző szerint az Egyesült Államok legnagyobb hosszú távú stratégiai hiányossága a rosszul felépített oktatási rendszerben keresendő.

A következő nemzedék kihívása

Magyarországon mi a helyzet e tekintetben? A teljesítmény-orientált oktatási rendszer a "jól bevált" porosz mintát követve nem gondolkozni tanít, hanem gondolatokat csöpögtet a nebuló fejébe. Tanulnunk kellene az angolszász mintából: személyt, karaktert kellene nevelnünk, nem információt átadnunk! A következő nemzedékeket tanulni, érvelni, előadni, kutatni kell megtanítanunk, s ezáltal talán lesz esélyünk a fennmaradásra.

A Globalizáció nyertes vállalatai

 • Amikor a Föld lapossá válik, és ezzel együtt Te is lapítottnak érzed magad, fogj egy ásót, és áss le magadba. Ne próbálj meg falakat építeni.
 • A kis vállalatoknak egyik esélye, hogy túléljék a laposodást, ha úgy viselkednek, mintha nagyok volnának. Kicsinek lenni és nagyként viselkedni gyorsaságot, kollaborációt jelent.
 • A legjobb vállalatok a legjobb együttműködők. A lapos világban a legtöbb üzlet a vállalatok közötti kollaboráció eredményeként jön létre.

Felhasznált irodalom

 1. Doug Johnson: Are 21st Century Skills Right Brain Skills?
  Johnson válasza a Friedman-féle jövőképre. A lágy készségek előtérbe helyezéséről.
 2. Popper Péter, Ranschburg Jenő, Vekerdy Tamás: Sorsdöntő találkozások: szülők és gyermekek, Mesterkurzus, Saxum Kiadó
  Popper Péter előadásában szól a két fő oktatási modellről (angolszász vs. porosz).
 3. Thomas L. Friedman: The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century
  A világhírű könyv rendkívül jó összefoglalója olvasható a Wikipedia szócikkében.
 4. Vekerdy Tamás: Vekerdy, Scolar Kiadó, 2003
  A magyar oktatásügy legnagyobb szakértője. Önéletrajza kötelező olvasmány!

Nem értem, miért kell

Nem értem, miért kell gyökeresen megváltoztatni az oktatási rendszert, hiszen azok, akik ezt mondják, a meglévő rendszerben érték el, azt, amik. Inkább az alulképzett, a világ valós problémáitól elrugaszkodott pedagógusokban látom a hibát, mint a módszerben. Gondoljunk csak a „képolvasás” módszerre. Aki ezzel tanult, jó eséllyel ma pocsék helyesírással rendelkezik. Több ismerősömnek újra kellett tanulnia írni-olvasni, a hagyományos módszer szerint. Ahogy koszorús analízis tanárom, Kopter tanűr úr mondaná: „Írja csak le, tanulja be, megérteni úgyis csak két hét múlva fogja.”

Ezt a szembeállítást én

Ezt a szembeállítást én sem tartom helyesnek, az információ átadása éppolyan fontos, mint a kreativitás fejlesztése, mindekettő hiányának hátrányos következményei vannak. A tanárok meg hülyék, de alulfizetett munkára más nem várható.

Re: Az érinthetetlenek

Kérlek, fejtsd ki nekem egy kicsit, kik is pontosan az érinthetetlenek, azt a négy kategóriát nem tudom azonosítani! Köszi és bocs az értetlenségért!

Re: Az érinthetetlenek

Kedves Pásztor, a 22. Családterápiás Vándorgyűlésen tartott előadásomban bővebben mesélek az érinthetetlenekről, ajánlom figyelmedbe az erről szóló podcasomat.
Ha bővebben érdekel a téma, olvasd el Thomas L. Friedman: És mégis lapos a Föld c. könyvét!

Hozzászólás

A mező tartalma nem nyilvános.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><p><br>
 • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.

További információ a formázási lehetőségekről