1. Mi a konnektivizmus?

FraktálFraktál

Mit értünk konnektivizmus alatt? George Siemens publikált egy összegző cikket az Instructional Technology and Distance Learning 2005 januári számában "Konnektivizmus: egy tanuláselmélet a digitális korszak számára" címmel. Ez volt az első szakmai publikáció, mely definiálta a fogalmat, és körvonalazta az új paradigmát, mely a hálózatelméletek tanulásban és tudásmenedzsmenben való alkalmazását célozta meg.

Az oktatási módszertanok hátterében három nagy tanuláselmélet áll: a behaviorizmus (viselkedéstan), kognitívizmus és a konstruktivizmus. Mindhárom szemlélet a technológiai forradalom előtt jött létre. Az elmúlt húsz évben a technológia újraszervezte az életvitelünket, a kommunikációs szokásainkat, és azt, ahogyan tanulunk. A tanulási szokásainkat meghatározó pedagógiai irányelvek mindig az adott társadalmi-kulturális hatások alatt formálódtak. Alig negyven esztendővel ezelőtt a tanulók kijárták a megjelölt iskolákat, és ezáltal ki volt kövezve az útjuk egy egyenes, nyugdíjig tartó karrier leéléséhez. Az információs fejlődés roppant lassú volt a mai léptékhez képest. A tudás életciklusát évtizedekben mérték. A jelen világunkat mindennél jobban jellemzi az őrült gyorsulás, mely minden téren megnyilvánul. A tudás exponenciális ütemben növekedik minden szinten. Nagyon sok területen a tudás élettartamát hónapokban mérik (G. Siemens).

A felgyorsult tempó új tanulási szemlélet megjelenésével jár együtt; minden korszellemnek megvan a maga pedagógiája, ez alól a tudásalapú társadalom sem képez kivételt.

A tanulás hálózatépítés

Kérdések

 1. Mi a konnektivizmus? Foglald össze néhány mondatban úgy, hogy bárki megértse! Miért kívánsz ezzel foglalkozni?
 2. Mit gondolsz, van létjogosultsága a fogalomnak? Mennyiben érdemes ezt használnunk a hálózati tanulás helyett? Mi a viszony a két fogalom között?
 3. Milyen hálózatokat ismersz? Mit jelent hálózatban gondolkodni? Hogyan jelenítenéd meg a hálózat alapú tanulás modelljét?

Az 1. hétre kitűzött feladatok (szept 8-14)

 1. Szkenneld végig az ajánlott szakirodalmat, és válassz ki egy-két olyan témát, melyről szívesen írnál. Ennek tükrében olvasd el a kívánt részeket, majd néhány oldalban foglald össze az idevágó gondolataidat!
 2. Töltsd le a CMap fogalomtérkép készítő alkalmazást és telepítsd fel a gépedre. Próbálj ki egy webes alkalmazást is erre a célra (javaslom a www.mindmeiser.com -ot).
 3. Vegyél részt a Wikipedia.hu konnektivizmussal kapcsolatos szócikkeinek megírásában!
  1. http://hu.wikipedia.org/wiki/Konnektivizmus
  2. http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyakorlati_k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek
  3. http://hu.wikipedia.org/wiki/Fogalomt%C3%A9rk%C3%A9p
  4. http://hu.wikipedia.org/wiki/Barab%C3%A1si_Albert-L%C3%A1szl%C3%B3
 4. Hozzuk létre közösen a CCK08 kurzus háttéranyagainak fordításait! Gyűjtőoldalként szerkesszük közösen a http://ltc.umanitoba.ca/wiki/Hungarian_translation oldalt. George Siemens kérésemre hozta létre a magyar fordítások számára.
 5. Töltsd ki a következő mátrixot:

Tulajdonság

Behaviorizmus

Kognitívizmus

Konstruktivizmus

Konnektivizmus

Tanulás módja

Befolyásoló hatások

Memória

Átvitel módja

Példák

Olvasnivalók angol nyelven

 • George Siemens: Connectivism, A Learning Theory for the Digital Age, 2005, január
  Ez az első cikk a konnektivizmusról. Történeti kuriózum, jó tudni róla; egyébként pedig ennél vannak jobb írások a témáról.
  A tanuláselméletekről. Behaviorizmus, kognitívizmus, konstruktivizmus és konnekcionizmus. A digitális korra jellemző tanulási trendek. A konnektivizmus elméleti háttere. A három tanuláselmélet korlátai. Egy alternatív elmélet alapjai. Hálózatok, kisvilágiság, gyenge kapcsolatok. A konnektivizmus princípiumai. Alkalmazási területek.
 • George Siemens: Learning and Knowing in Networks: Changing roles for Educators and Designers, 2008, január 27
  A hierarchiáktól a hálózatokig. A tanuláselméletekről (itt lelhető fel a fenti mátrix). A megértés mechanizmusa. A pedagógus arcai: a művész, a hálózati adminisztrátor, a gondnok, a mentor.
 • George Siemens: Connectivism: Learning as Network-creation, 2005, november
  Mi a hálózat? Hogyan fogható fel az információs rendszer hálózatként? Az adatok - a hálózat csomópontjai, az információ - intelligenciával felruházott adat, tudás - kontextusba helyezett információ, megértés - az árnyalatok érzékelése, a tudás alkalmazása.
  A tudás hálózatának néhány összetevője: tartalom (adat vagy információ), interakció (kapcsolatformáló hatás), statikus csomópontok (stabil tudás-struktúra), változó csomópontok (folyamatos átalakulásban lévő struktúrák az információ és adat függvényében).
  A hálózat alapú tanulásnak a kulcsa a csomópontok közötti kapcsolatokban rejlik. A kapcsolatok jellemzői: motiváció, érzelmek, mintázatok, logika, tapasztalat. A tudáshálózatok jellemzői: kisvilágiság, gyenge kapcsolatok, skálafüggetlenség, központúság, tudásáramlás. A tudáshálók alkalmazási területei. A hálózat alapú tanulás és a konnektivizmus kapcsolata. A hálózat alapú tanulás a konnektivizmus paradigmájának részét képezi. Nyolc jellemzővel írható le: 1. A tanulás és a tudás a vélemények különbözőségében rejlik. 2. A tanulás egy olyan folyamat, melynek során a specializált csomópontokat információforrásokhoz kapcsoljuk. 3. A tanulás nem csak emberekre jellemző. 4. A tudásgyarapításra való hangolódás lényegesebb, mint a meglévő tudásanyag. 5. A kapcsolatok ápolása és fenntartása révén tanulunk. 6. Korunk alapkészsége, hogy különböző területek, gondolatok, fogalmak között összefüggéseket vegyünk észre. 7. A naprakész tudás a célja minden konnektivista tanulásnak. 8. A döntéshozás önmagában is tanulás.
 • George Siemens: What is the unique idea in Connectivism?, 2008, augusztus 6, connectivism.ca
 • Barry Wellman: Little Boxes, Glocalization, and Networked Individualism
  Örülnék, ha ezt magyarul kivonatolná, vagy lefordítaná valaki. Érdekes téma!
 • George Siemens: Connectivism: Learning Theory or Pastime of the Self-Amused?
 • Bill Kerr: Critique of connectivism

Interjúk

Olvasnivalók magyarul

Az első hét anyaga angol nyelven

What is connectivism - september 8-14

Oszd meg a véleményed!

Ha megírtad az első héthez kapcsolódó blogbejegyzése(i)det, kommentold be az elérhetőségét!

Megjegyzés

Nem az a cél, hogy a  hivatkozott cikkeket végigolvasd. A címek és ajánlók alapján Neked kell eldöntened, hogy mely témákkal kívánsz intenzívebben foglalkozni. Itt csak kiindulási pontokat találsz, nem kötelező érvényű recepteket. Remélem, hogy a három hónap alatt sikerül egy olyan közösséget formálunk, melyben mindenki a maga kénye-kedve és ízlése szerint dolgozza fel az olvasottakat.

Levelezőlista

Létrehoztam a kurzus kapcsán egy google levelezőlistát. Amennyiben részt szeretnél venni a konnektivizmussal kapcsolatos magyar nyelvű anyagok rendszerezésében, szervezésében, regisztrálj a következő oldalon: http://groups.google.hu/group/konnektivizmus/

Végezetül következzen Molnár Dániel és Honti Pál prezentációja a digitális nemzedékről.

Az oktatás vége?
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: tanulás oktatás)

így néz ki jelenleg a cck08

így néz ki jelenleg a cck08 kurzus decentralizált szerveződése:
cckenv-mini
Bővebben: Matthias Melcher első benyomásai a CCK08-ról

Re: 1. Mi a konnektivizmus?

Kicsit olyan ez az egész, mint egy felfedezésre váró kalandjáték: nincs egy helyen minden, amit félig lehunyt szemmel végigolvas az emberfia, majd megnyomkodja a kvízeket és készít egy záródolgozatot... ehelyett nyomoz és kutat, és persze talán és ismét talál, minek eredményeképpen egyre lelkesebb lesz... :)

sajnos a 'konnektivizmus'

sajnos a 'konnektivizmus' szócikk a wikipédián nem található meg: törölték. Kár, mert máshonnan is link vezet oda, de csak a törlés okát olvashatjuk ("jogtiszta felhasználás kétséges") :-(

Hát akkor ez

Hát akkor ez mi?

http://en.wikipedia.org/wiki/Connectivism_(learning_theory)
elérés ideje: most:-)))

Azért vannak még más kiindulópontok is:-)

Pl.
http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm

Meggugli?

plexus a magyar szócikkre

plexus a magyar szócikkre utalt, azt valóban törölték, mert magam hoztam létre, és konkrétan bevágtam teljes bekezdéseket a crescendo-n megjelent cikkekből. Plágiumként értékelték a szerkesztők... :-(

Sziasztok! Nem lenne rossz,

Sziasztok!

Nem lenne rossz, ha valaki el tudná nekem küldeni, azt amit a wikipédiára tettetek fel anno. Mert tényle hűlt helye...szakdoga ügyben kéne...köszcsy

Te magadtol plagizalsz? Pfuj,

Te magadtol plagizalsz? Pfuj, nagyon csunya dolog! Meg is mondalak a Kulcsar Zsoltnak:-P

:)

:)

Hey there, I noticed you are

Hey there, I noticed you are using Drupal on your website and was wondering why you don't use WordPress instead? Fat Burning Furnace

Hi there, also curious about

Hi there, also curious about why your using Drupal but done a lot of reading and noticed that Wordpress is a lot more vulnerable, security wise that is. I came across a avast antivirus review that explains how wordpress is much more prone to malware hijacks. Drupal seems a lot more secure.

You know I find it hard to

You know I find it hard to beleive everyhting I read. I mean there's so much misinformation out there these days, it's hard to know what to beleive. The other da I was looking for a used car in charlotte nc and the amount of untrue facts about used cars in the area was unbeleivable.

Hozzászólás

A mező tartalma nem nyilvános.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><p><br>
 • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.

További információ a formázási lehetőségekről