Aktualizált Zimbardo-kísérlet

Mi történik akkor, ha átlagemberek kezébe hatalom kerül? 1971 nyarán a Stanford Egyetemen 18 önkéntes egyetemistával két hetes börtönkísérletet terveztek. Két csoportot alakítottak ki véletlenszerűen: 9 börtönőrnek és 9 fogolynak kellett a "hagyományos" szerepeket eljátszaniuk.
A kísérletet 6 nap múlva leállították: ennyi idő elég volt ahhoz, hogy gyakorlatilag elszabaduljon a pokol.

Negyedéves értékelés előtti megmondás

Miről szól a crescendo?

A kezdeti megmagyarázás elmaradt. A fejlécben hangyányi betűszedéssel három kulcsfogalom virít: e-learning, tudásmenedzsment, karrier. Mindháromról szólnom kell.

A kognitívizmus definíciója

Karl Popper szerint nincs időnk arra, hogy fogalmak definíciói felett vitázzunk. Ennél fontosabb a lényeges problémákról elmélkedni akár annak árán is, hogy ugyanaz a szó különböző jelentéstartalommal bír a használattól és felhasználótól függően. A popperi értelmetlenség árnyékában vizsgáljuk meg, hogy mit értünk kognitívizmus alatt!

A korlátoltság 4 ismérve

Régóta tervezem, hogy írok egy beszámolót arról, hogy miként látja a világot egy korlátolt felfogóképességű egyén. Tömören, reflexiószerűen. Aztán nem írtam meg, mert tartottam az önbeteljesítő jóslat erejétől. Nevezzük önsanyargatásnak, az önérvényesítés hiányának, vagy egyszerűen tudatlanságnak azt, hogy most mégis szólok.

Komputer vs. ember

Az előbbinek egyszerű művelet a 432 x 2143, a hangfelismerés, szófelismerés, formafelismerés azonban nagy nehézségeket okoz. Az utóbbi beszél, tájékozódik, olvas, de csak nagy erőfeszítés árán képes a fenti műveletet elvégezni. A számítógép hatalmas logikai-aritmetikai erővel rendelkezik, az észleléssel kapcsolatos dolgok terén azonban még nagyon gyerekcipőben jár.

Az implicit tanulás fogalmáról

jan 29 2006

Több mint tíz év telt el azóta, hogy Queen magnókazettámat felbontva fordítva fűztem vissza a szalagot. Az "Another One Bites To Dust" c. szám szövege a következőképpen módosult: "It's fun to smoke Marijuana". Ezen egyszerű kísérlet révén kezdtem el foglalkozni a szubliminális észleléssel, majd később az implicit tanulással.
Cikkemben felvázolom az implicit tanulás kísérleti és elméleti kutatását.

Wiki a szociális szoftverekről

A felülről-lefelé építkező virtuális tanulmányi környezetek szigorú intézményközpontúságát ellensúlyozzák a tanuló-központú szociális szoftverek. Az alulról-felfelé szerveződő tanulmányi rendszerek sajátossága, hogy az áhított tudás a tanulók kreatív, proaktív hozzáállásának eredményeként jelenik meg.

Ajánlom figyelmetekbe Christopher D. Sessums wiki oldalát a szociális szoftverekről!

Mi a szimbólum-feldolgozó rendszer?

Ha már kiindulási pontként kezeljük a szimbólum-feldolgozó rendszereket az ember tanulmányozásakor, érdemes megvizsgálni, hogy mit is takar a fogalom! A kognitív pszichológia a lelki jelenségek tanulmányozását szimbólumok elemi manipulációjaként fogja fel. A gondolkodás ennek tükrében lényegében nem más, mint szimbólumokbból álló szimbólumgyártás.

Szeret a Kedves

A minap este három órás késésben bandukoltam hazafelé, s próbáltam elképzelni a Kedvest, amint meleg vacsorával, szerelmes szavakkal, gondos gesztusokkal jelzi, hogy igen, tudom, sokat dolgoztál, éhes vagy, fáradt vagy, törődést szeretnél.

Segítség! indigó lettem!

Egy kis fénylényelméleti fejtegetés következik. A beleim csavarodnak össze amikor angyalterapeuták és fénymunkások ellágyuló hangon ecsetelik Magyarország spirituális küldetését. Az indigó-gyerekek köztünk vannak, erőnek erejével tanítanak meg bennünket arra,  hogy ismét fénylény-közeli állapotba kerüljünk. Erre kihegyezett tanácsadós, aurafotós, angyalbeszélgetős szakemberek puhítják megkövesedett lelkünket…