Az SSP módszertan, nem technológia!

A Single Source Publishing egy rendkívül egyszerű ötletre épül: használjunk egyetlenegy dokumentumot egy termék támogatásához, melyből igények mentén különböző formátumú és tartalmú dokumentációkat készíthetünk.

Gyakran félreértik az SSP lényegét. Találkoztam már olyan tévhittel, miszerint az SSP haszna, hogy ugyanazt a tartalmat webes és nyomtatott formában publikálhatjuk. Volt, aki azt állította, hogy bonyolult eszközök használatában merül ki az SSP, a valóság azonban, hogy módszertanról, nem pedig technológiáról van szó.

Nyilvánvalóan vannak szoftverek, melyek alapján lényegesen könnyebb SSP szellemben dolgoznunk (pl. Adobe Framemaker, AuthorIT), de tulajdonképpen semmi nem akadályoz meg abban, hogy akár egyszerű Word legyen a tartalom-előállító eszközünk, miközben SSP módszertan szerint járunk el.

Ébren álmodni

Ébren vagyok vagy álmodom?” – nehezebb kérdés, mint gondolnánk! Volt már rá példa, hogy megelégedtem a nemleges válasszal, majd átsétáltam a falon… Következő alkalommal feltettem a kérdést, de szkeptikusan viszonyultam a helyzethez: nagy lendülettel nekilendültem a zárt ajtónak. Koppant. Nem álmodtam.

Voltak ennél szerencsésebb próbálkozásaim is. Hogy milyen érzés álomban ébernek lenni? Túlzások nélkül: Mátrix-szerű… Ha kedved szottyan kipróbálni, olvasd Stephen LaBerge-t, vagy a klasszikusnak számító Dr. Paul Tholey - Kaleb Utecht szerzőpáros művét.

Nem ígérem, hogy sokkmentes lesz az élmény…

Mennyi Goleman ÉQ-ja?

Bizonyára sok. Igazi amerikai sikertörténet az övé, Ő egy igazi amerikai csillag. No de mit lapul a csillogás hátterében?
"A legnagyobb félelmem, hogy ha Daniel Goleman-t nem bírálják fölül minél előbb, az érzelmi intelligencia teljes területét lejáratja" (Steve Hein: Critical Rewiev of Daniel Goleman)

Jung spiritizmusa

Ha volna a léleknek valamiféle finomanyagi teste bejegyzésben említettem Jung elképzelését az éteri test létezésével kapcsolatosan.
Ennél izgalmasabb témának tartom Jung spiritizmusát.
"A pszichológia nyelvén azt mondanánk: minden affektus hajlamos rá, hogy autonóm komplexussá váljon, hogy elszakadjon a tudat hierarchiájától és lehetőleg az ént is magával rántsa. Ezért nem csodálható, ha a primitív ész ilyenkor valamilyen idegen, láthatatlan lény, szellem tevékenysé­gét látja. A szellem ebben az esetben az önállósult affektus képmása, amivel összhangban nevezték az ókori rómaiak a szellemeket imagines-nek, képeknek is." (C.G.Jung: "Szellem és élet")

Power on

power on1,52 x 1,1 méretű asztalon villog ez a nyavalya, folytonosan ég, perzseli a retinám, felemészti az agyam. Trónfosztott diktátorként utasítom ad hoc módon mindenféle értelmetlen dologra, állományt ide, állományt oda, állományt vissza, módosítás itt, megosztom, nem osztom meg, összetömörítem, kitömörítem, feldarabolom, összeillesztem, mindenféle perverz dolgot elmívelek vele, és nem érzem, hogy ez jól van így. Hiába noh, értem a szakma nyelvét, egész áldott nap vájkálok ebben a szagtalan áramköröktől bűzlő BIThalmazban, matatom a műanyag betűket, és rámtelepszik valami nyugtalan tunya érzés: lehetne ez másképpen is.
Ismét kiégett retinám egy darabkája, kit zavar?

Nincs e-learning pedagógia nélkül

Nincs e-learning pedagógia nélkül. Azt ígértem, hogy e-learningről, tudásmenedzsmentről, karrierről írok, ehhez képest szóba került már a tradicionalitástól az analízisig mindenféle pszicho-ezo-öko izé.

Hógolyó

A minap este éjszakába nyúlóan matattam a billentyűzetet meghitt otthonunkban, miközben a Kedves a szó szoros értelmében rászundított Ágathára. A Kedves az angol krimi irodalom félelmetes zabálója, szerintem már minden témábavágó remekművet legalább háromszor elolvasott... Így történhetett, hogy a minap ágyba cipelte mind a 10 kicsi négert, s hogy mit mívelhettek együtt, találgatni sem merem. Mindenesetre rövid idő alatt bágyadt mosollyal az ajkán elalélt a Drága. Éjféltájban riadtan felkiáltott a Kedves, tisztán érthető szavakkal a következőképpen: "Ne hógolyózz mással!". Gyorsan felpattantam a székemről, s ruganyos léptekkel rohantam a riadt tekintetűhöz... Szemei nyitva voltak ugyan, de pupillája mérete egyértelműen utalt arra, hogy továbbra is feldúltan éli havas pillanatait. Megsimogattam arcát, majd közöltem vele, hogy aggodalomra nincs ok, ezentúl csakis vele fogom gyúrni a havat... Együtt hógolyóztunk reggelig.

A tantra nyugati szemmel

Fromm-i adalék nemo "A tantra kétes hírnevének eredetei" c. bejegyzéséhez.

Pillangó-effektus az interneten

Közhelyszerű megállapítás: az internet az emberek közötti távolságok áthidalását teszi lehetővé. Carr szerint az egységes világ víziója nem az egyedüli forgatókönyv, még ha a legvalószínűbbnek tűnik is. Az internet működése apró műveletekre, ún. kattintásokra vezethető vissza, melyek egyszerű izolált eseményekként bonyolult hálózatokat képeznek. A kattintások mögötti döntések logikája meglehetősen jól modellezhető. Adott tehát egy hálózat, melynek csomópontjai a webhelyek, a kapcsolatokat pedig a linkekre való kattintás írja le. Barabási munkássága óta tudjuk, hogy az internet skálafüggetlen hálózat. A kapcsolatok erőteljesen befolyásolják egymást, a legkisebb eltérések a sok billió döntés által valóságos törésvonalakká nőhetnek. Kelet Ázsiában egy pillangó meglebegteti a szárnyát, minek következtében Közép Amerikában kialakul egy hurrikán. Az internetre is jellemző a meteorológia ismert jelensége, a pillangó effektus? Carr: "There's reason to believe, or at least to fear, that this effect, inherent in large networks, may end up turning the internet into a polarizing force rather than a unifying one." vö: Nicholas Carr: Tribes of the internet

Ha volna a léleknek valamiféle finomanyagi teste...

Jung szerint ha lenne valamiféle finomanyagi testünk, auránk, a neurózisok gyógyítása kézzelfoghatóbbá válna. Nem érdekel, hogy létezik-e bioenergetikai test! Funkcionálisan hasznomra válik, ha feltételezem a test éteri kiterjesztését. Tegyük fel, hogy fizikai testünk határa a bőrfelszíntől akár egy-két méter távolságra húzódik! Materializálhatjuk szorongásainkat, érzéseinket, gondolatainkat, ahogyan a jógik, vagy akár a bioenergetikai gyógyászok teszik.
Adott a modell, mely segítséget nyújt érzéseim, szorongásaim, gondolataim, kényszerképzeteim megjelenítésében és tudatosításában. Forrás: C.G. Jung: Pszichológia és vallás [13],
Megjelent: C.G. Jung: A nyugati és keleti vallások lélektanáról, Scolar Kiadó