Ars poetica

A fejlődésben hiszek. Világképet formálok. Éppen annyi idő áll rendelkezésemre, amennyi a kibontakozáshoz és a visszavonuláshoz kell. Még az expanzió időszakában vagyok.

A crescendo gondolati fejlődéstörténetemet dokumentálja. Egyetlenegy célom volt és van vele: motiváló erőként szolgál, hogy gondolataimat cikkek formájában rendszerezzem. Tehetném mindezt a szoba zárt sarkában, papíron; tettem is, de lelkesedésem mindannyiszor elapadt. Mindeddig ez a leghosszabban tartó efféle kísérletem, s meggyőződésem, hogy a kitartás hátterében a publikusság, és az olvasói visszajelzések állnak.

Integratív szemléletre törekszem az élet minden területén. Általános törvényszerűségek után kutatok, melyet a legkülönbözőbb témákban kívánok kamatoztatni. Erősségem az interdiszciplináris szemlélet alkalmazása. Tanult szakmám a pszichológia, gyakorolt hivatásom az informatikához közelebb áll. Nagyvállalati webes alkalmazásokhoz tervezek felhasználói felületeket, az ügyféltől nyert információkat fordítom át szoftverfejlesztői nyelvezetre, és fordítva. Tapasztalatom szerint az informatikai projektek sikeressége éppen az efféle kommunikációs problémák megoldásán múlik.

A szoftver-ergonómiai tevékenység mellett a másik terület, melyen otthonosan mozgok, a tudásmenedzsment és e-learning metszésvonalán helyezkedik el. A módszertani kérdések érdekelnek mindenekelőtt; egy projekt kapcsán rendszerint arra keresem a választ, hogy milyen kompetenciát, milyen kontextusban kell kiépíteni. Nem hiszek a hagyományos oktatási modellek sikerességében. Számomra a tanulás a legfontosabb tényezője a kíváncsiság felébresztése és fenntartása.

Az elmúlt évben több konnektivista szemléletű kurzus inspirátora voltam (pp-vel együtt). Számos üzleti elképzelésünk van, melyek megvalósításához partnereket keresünk. Szeretnénk, ha széles körben használnák azt a módszertant, amit a HTK01 és a TUKSI01 kurzuson kifejlesztettünk.

Az oktatási tevékenység mellett websiteok, webes megoldások fejlesztésével foglalkozunk (főleg drupal alapokon).