Mennyi Goleman ÉQ-ja?

Bizonyára sok. Igazi amerikai sikertörténet az övé, Ő egy igazi amerikai csillag. No de mit lapul a csillogás hátterében?
"A legnagyobb félelmem, hogy ha Daniel Goleman-t nem bírálják fölül minél előbb, az érzelmi intelligencia teljes területét lejáratja" (Steve Hein: Critical Rewiev of Daniel Goleman)

Az érzelmi intelligencia lejáratása

A köztudatban az ÉI fogalma összenőt Daniel Goleman nevével. Könyvei, cikkei hatalmas sikert aratnak mindenfelé, csak az a kérdés, hogy szakértelme megközelíti-e a marketing érzékét?
Hasonló egyemberes sikertörténet a szoftverergonómia kapcsán a Jacob Nielsené, vagy akár a pénzügyi tudás kapcsán a Kiyosakié. Mindhárom sztárolt személyt árnyoldalát szeretném egy picit megvilágítani, kezdjük a goleman-effektussal.

Goleman árnyéka

Steve Hein szerint Goleman munkássága két periódusra osztható, melyet az 1995-ös év fémjelez. Érdeme, hogy publikációi révén a világ megismerhette az ÉQ fogalmát, az érzések evolúciós túlélési elméletét, az amygdala szerepét az érzelmek kialakulásában.
Golemannak vélhetőleg megártott a hallatlan népszerűség, egy idő után magát látta mindenben ami érzelemmel és intelligenciával kapcsolatos. A következő hibákba esett (Steve Hein nyomán):

  1. Az érzelmi intelligenciával kapcsolatos grandiózus meglátásainak zöme tudományosan nem alátámasztott .
  2. Az érzelmi intelligencia Goleman-definíciója olyan személyiség- és viselkedésjegyeket foglal magában, melyek a pszichológia álláspontja szerint nincsenek kapcsolatban az érzelmekkel. Olyan fogalmakat használ következetlenül és szinonímia gyanánt, mint érzelmi egészség, érzelmi képesség, érzelmi kompetencia. Soha nem definiálta ezeket a fogalmakat, egymással felcserélve, rapszodikusan jelennek meg írásaiban.
  3. Folyamatosan azt próbálja elhitetni az olvasóval, hogy valami forradalmian új dologra bukkant rá, jóllehet a legtöbb általa bemutatott jelenséget a személyiségpszichológia kereteiben már tanulmányozták.
  4. Nem veszi figyelembe az érzelmi intelligencia örökletes jegyeit, állandóan azt szajkózza, hogy az ÉI teljes mértékben megtanulható, elsajátítható, fejleszthető.
  5. Az ÉI egyeduralkodójaként definiálja magát; nem hivatkozik az előtanulmányokra, a terület más szakértőire (pl. Mayer, Salovey, Caruso).
  6. Tudományossággal kérkedik, jóllehet nem tartja magát a tudományos módszerességhez.
  7. Az érzelmekről alkotott saját koncepciója eltér az akadémiai állásponttól. Szerinte az érzéseket uralni és visszafogni kell, nem helyez hangsúlyt az érzelmek funkciójára.
  8. Az ECI-360 tesztet valid ÉI tesztnek tekinti, jóllehet az akadémiai álláspont szerint nem az.

Összegzés

Kétségkívül Goleman érdeme, hogy egyáltalán beszélünk az érzelmi intelligenciáról, bár korántsem mondhatjuk, hogy nélküle nem került volna reflektorfénybe. Vélhetőleg jó időben dobta be a diadalútját járó mémet, de ha ő nem teszi meg, bizonyára megteszi más. No de nem ez itt a kérdés.
A probléma az, hogy Goleman ontja magából a rosszul definiált fogalmakat, tudományosnak mutatja be magát, jóllehet nem tartja be a tudomány játékszabályait.

Márai Sándor: Az

Márai Sándor: Az irigységről
(Idézet a Füveskönyvből)

"Vannak gyógyíthatatlanul sérült emberek, kiket a kapzsiság, a hiúság és az irigység oly mélyen megfertőzött, hogy nincs semmiféle mód reá, megközelíteni és megengesztelni beteg lelküket. Ezeket szánjad, de kerüljed. Nincs az a nagylelkű cselekedet, önzetlen magatartás, bátor és nemes közeledés, ami segíthet ez embereken. Különösképpen az irigység kínozza ez embereket. Epét hánynak, álmukban felordítanak, hánykolódnak vackukon, mint a nyavalyatörősök, habot köpnek, ha azt látják, hogy valaki munkával vagy a kegyes sors jóindulatával szerzett, elért valamit az életben. Betegek ezek, fertőző betegek. Kerüld társaságukat, ne hidd, hogy érvelés, bizonyítás valaha is meggyőzheti őket. Mintha a leprásnak akarnád bizonyítani, hogy az egészségesek bűntelenek és ártatlanok! Nem hiszi el. Ha feltárod előttük betegségük igazi okát, meggyűlölnek. Ha érzéseikre akarsz hatni, fütyköst ragadnak. Oly mélyen élnek indulataikban, mint a száműzött a sorsában: nem ismernek más megoldást, csak a bosszút. Ne alkudozz velük, kerüld őket, s viseld el létezésüket a Földön, mint egy sorscsapást."

Hozzászólás

A mező tartalma nem nyilvános.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><p><br>
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.

További információ a formázási lehetőségekről