Podcast

  • Digitális nemzedék (mp3 formátum, 15:01)
    A globalizáció hatása a ma nemzedékére. Az internet, mint Földlaposító tényező, a tömegek ereje. Az 5 erő, mely a Földet digitalizálta: Berlini fal leomlása, Netscape-bumm, open source, outsourcing, offshoring. Az érinthetetlenekről
  • A pluralista szemléletről (mp3 formátum, 3:14)
    Az AQAL modell jelentőségéről. Jungtól Wilberig. A testenkívüli élmény és a négy negyed. A rosszul megfogalmazott kérdésekről. Ugyanazon jelenség pluralista megközelítése. A négyes és ötös szint közötti világnézeti különbségről. Arisztotelészi duális logika vs. kvantumlogika.
  • A teljesítményorientált pedagógiáról (mp3 formátum, 7:37)
    Woody Allen és a díványtársadalom. A teljesítményorientált nevelés hatásáról.Waldorf irányelv: az intellektus fejlesztésének késleltetése. Az érzelmek kreatív kibontakoztatásáról, arról, hogy a gyermek nem miniatűr felnőtt. Az érzelmi én és a televízió. A korai olvasástanítás kritikája. Az epochális tanításról.

Slidecast - online előadások