tudat

A tudat definíciójának zsákutcája helyett kiemelt szerepet kapnak a konstruktivista és szolipszista elvek gyakorlati vonatkozásai.

Igazi kezdet

Mindenekelőtt arra lett volna szükség, hogy a kezdetek igazi kezdetek legyenek. Ó, most már pontosan látom, hogy mit akartam. Igazi kezdeteket, amelyek úgy jelennek meg, mint egy kürtszó, mint egy dzsesszdallam első hangjegyei, hirtelen elvágva az unalmat, megerősítve a dolgok tartalmát; olyan estéket - a többi este mellett -, amelyekről később azt mondja az ember: "Sétáltam. Májusi este volt" - Sartre: Az undor.

Hatványozott királyi út

Az alvásparalízis élményét továbbgörgetve, a félelem legyőzésével megnyílik a lehetőség a hipnagóg érzékelés egyre összetettebb átélésére. Innen már csak egy lépés a tudatos álom kontrollált előidézése, mely révén az önismeret új dimenziója válik elérhetővé.

Undor

arc"Az ilyen idő nagyszerű alkalom arra, hogy az ember magába nézzen: a hideg fénysugár, amit a nap úgy vetít minden teremtményre, mint irgalmatlan ítéletet, szememen keresztül belém hatol; az elszegényítő fény bensőmet megvilágítja. Egy negyedóra is elég volna - bizonyos vagyok benne -, hogy eljussak önmagam teljes undorához." (Sartre: Az undor)

Többszintű ébredés

Többszintű ébredésAz „Önemlékezés a tudat vonatkozásában” c. bejegyzésében nemo Gurdjieff nehezen érthető tanainak központi fogalmait feszegeti. Gurdjieff tanításának értelmezésében komoly problémát jelent a sajátos nyelvezet, melyben a hagyományos pszichológiából ismert fogalmak más kontextusban fordulnak elő.

Jung spiritizmusa

Ha volna a léleknek valamiféle finomanyagi teste bejegyzésben említettem Jung elképzelését az éteri test létezésével kapcsolatosan.
Ennél izgalmasabb témának tartom Jung spiritizmusát.
"A pszichológia nyelvén azt mondanánk: minden affektus hajlamos rá, hogy autonóm komplexussá váljon, hogy elszakadjon a tudat hierarchiájától és lehetőleg az ént is magával rántsa. Ezért nem csodálható, ha a primitív ész ilyenkor valamilyen idegen, láthatatlan lény, szellem tevékenysé­gét látja. A szellem ebben az esetben az önállósult affektus képmása, amivel összhangban nevezték az ókori rómaiak a szellemeket imagines-nek, képeknek is." (C.G.Jung: "Szellem és élet")

Ha volna a léleknek valamiféle finomanyagi teste...

Jung szerint ha lenne valamiféle finomanyagi testünk, auránk, a neurózisok gyógyítása kézzelfoghatóbbá válna. Nem érdekel, hogy létezik-e bioenergetikai test! Funkcionálisan hasznomra válik, ha feltételezem a test éteri kiterjesztését. Tegyük fel, hogy fizikai testünk határa a bőrfelszíntől akár egy-két méter távolságra húzódik! Materializálhatjuk szorongásainkat, érzéseinket, gondolatainkat, ahogyan a jógik, vagy akár a bioenergetikai gyógyászok teszik.
Adott a modell, mely segítséget nyújt érzéseim, szorongásaim, gondolataim, kényszerképzeteim megjelenítésében és tudatosításában. Forrás: C.G. Jung: Pszichológia és vallás [13],
Megjelent: C.G. Jung: A nyugati és keleti vallások lélektanáról, Scolar Kiadó