Mengyelejev és az e-learning - az oktatási molekulák modelljéről

A moduláris e-learning megközelítések egyik leglátványosabb példánya a kémiai periódusos-rendszer mintájára megalkotott „Learning Molecules” modellje.
A Cornell-i Egyetemen kidolgozott elmélet hátterében az e-learning tananyagok előállításában fellépő kommunikációs problémák áthidalása, az egységes nyelvezet kialakításának igénye áll.

Jóllehet a modell sem technológiai, sem szemléletbeli újdonsággal nem szolgál, rendkívül ötletesnek tartom a felállított analógiát. Akit bővebben érdekel a téma, olvassa el az Ulises A. Mejias és David Shoemaker erre vonatkozó cikkét, az enyhén érdekeltek számára következzen egy rövid kivonat!

A modell létrejöttének igényei

 • Szükség van egy nyelvezetre, mely a tanár (a terület szakértője), a tananyag tervezője és gyártója közötti kommunikációt megkönnyíti. Egy metafora használata segíthet ebben.
 • Meg kell határozni az egységes pedagógiai módszertant, ami a leginkább kielégíti a tanár és diák igényeit.
 • Újrafelhasználható megjelenési sablonokra van szükség, mely egy meghatározott taxonómia mentén lehetővé teszi a tananyagok hatékony és gyors előállítását.
 • Szükség van egy metrikára, ami alapján az előállítási erőfeszítés felmérhető és skálázható.

A modell a molekula metaforáját használja fel az oktatási anyag struktúrájának és tartalmának szervezéséhez. Klasszikus objektum-orientált szemléletnek megfelelően a tananyagot önálló modulok szerveződéseként határozza meg.

A modell alapegységei (a molekulát alkotó atomok)

 • forgatókönyv (Scenario) – a probléma-központú pedagógiai módszertan középpontjában a használati eset áll. Az oktatási anyag magvát képező esettanulmány definiálása.
 • erőforrások (Resources) – az adott tanulmányi cél elérését biztosító erőforrások.
 • eszközök (Utilities) – az új tudás és készségek elsajátítását elősegítő eszközök.
 • kollaboráció (Collaborative tools) – a kommunikációt, tudásépítést, tudásszervezést serkentő online környezet.
 • kiértékelés (Evaluation tools) – visszajelzést biztosít az elsajátított ismeretekre vonatkozóan.

A periódusos rendszer analógiája

A fenti atomisztikus elemek különböző megjelenési formát ölthetnek. Az oktatási molekula atomjai színkódokkal vannak ellátva:

 • a zöld a forgatókönyveket,
 • a kék az erőforrásokat,
 • a sárga az eszközöket,
 • a lila a kiértékelést,
 • a narancs a kollaborációt jelképezi.

Az ábra bal oldalán lévő szürke mezők a semleges elemeket szimbolizálják: ezek bármilyen típusú alapegységként megjelenhetnek. A periódusos rendszer szemléletének megfelelően mind az oszlopoknak, mind a soroknak van jelentősége. Az előbbi a média típust határozza meg (szöveg, illusztráció, animáció, videó, stb.), az utóbbi pedig a kontextusát. Mindegyik elemre jellemző a

 • tanulási súly” (LW – learning weight), mely az adott modul elvégzéséhez szükséges időintervallumot határozza meg (percben kifejezve) és az
 • előállítási súly” (PW – production weight), mely az elem előállításához szükséges erőfeszítést tükrözi.

Összefoglalás

Egy kurzus létrehozása oktatási molekulák megalkotását jelenti (vö. learning object). A tananyag jellegétől és tematikájától függően az atomok különböző molekuláris szerveződéseket hoznak létre.
Az LW és PW paraméterek ismeretében a tananyag tervezésének fázisában meg lehet jósolni az előállítás költségének és a várt hatékonysági szintnek az arányát.

A modell semmi újat nem nyújt a SCORM szabványhoz képest, komplexitását tekintve messze alulmúlja azt. A jól ismert kémiai modellre épülő analógia azonban áttekinthetővé és könnyen értelmezhetővé teszi a tananyagok előállítását.

Hozzászólás

A mező tartalma nem nyilvános.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><p><br>
 • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.

További információ a formázási lehetőségekről