egzisztencializmus

Felelősség-elhárítás

DeterminismA 20. század elején két szereplő dominálta a pszichológiát: Európában Freud, a tengeren túl pedig a patkány. Ilyen szellemi konjunktúrában az egzisztencialista filozófia pszichológiába való betüremkedése esélyt adott arra, hogy a lélektan tárgya ismét a lélek lehessen.

Az első ok

Így gondolom: ahogy az ember ma az álomban következtet, úgy következtetett az emberiség éber állapotban is sok-sok évezreden át: az elsõ causa, amelyre a szellem rábukkant, hogy megmagyarázzon valamit, mikor magyarázatra volt szükség, kielégítette a szellemet és igazságnak minõsült. Az álomban az emberiségnek ez az õsrégi tulajdonsága munkál bennünk továbbra is, mert ez az alap, amelyen a fejlettebb értelem fölépül még ma is. forrás: Friedrich Nietzsche