A kognitívizmus definíciója

Karl Popper szerint nincs időnk arra, hogy fogalmak definíciói felett vitázzunk. Ennél fontosabb a lényeges problémákról elmélkedni akár annak árán is, hogy ugyanaz a szó különböző jelentéstartalommal bír a használattól és felhasználótól függően. A popperi értelmetlenség árnyékában vizsgáljuk meg, hogy mit értünk kognitívizmus alatt!

Egymondatos definíció

A kognitívizmus álláspontja szerint a pszichológia tárgya az egyén világról alkotott belső reprezentációinak, az elme funkcionális szerveződésének vizsgálata (forrás). 

Dióhéjban

  • Tárgya: az emberi elme.
  • Tudományfilozófiai módszertan: pozitivizmus.
  • Atomi egység: mentális állapotok (reprezentációk, szimbólumok).
  • Leíró nyelv: információ-feldolgozási modellek.

Főbb szempontok

A kognitívizmusnak két meghatározó összetevője van:

  1. Módszertanát tekintve a filozófiai pozitivista szemléletre épül. Ennek értelmében a pszichológia fő eszköztára a kísérlet, mérés és a tudományos módszer. Egyfajta redukcionista megközelítésről van tehát szó, arról a hitről, hogy a mentális funkciók (vö. kognitív architektúrák) azonosíthatók, értelmezhetők és leírhatók.
  2. A kognitívizmust áthatja a meggyőződés, miszerint a megismerés hátterében belső mentális állapotok (szimbólumok vagy reprezentációk) állnak. Ezen egységek dinamikája algoritmusok segítségével leírható.

Új hozzászólás