Kognitív architektúrák

A komputerember bejegyzés nyomán keletkezett vita hátterében húzódó fogalomzavart hivatott letisztítani az alábbi bejegyzés.
Az architektúrák megértéséhez abból kell kiindulnunk, hogy  mind a számítógép, mind az ember szimbólumfeldolgozó gép.

Ne vitassuk most ezen kijelentés igazságértékét, fogadjuk el az állítást premisszaként! A kognitív felfogásban az architektúra nem fizikai megvalósulást jelent. A szimbólumfeldolgozó rendszerek nyilvánvalóan rendelkeznek fizikai hordozóval (hardver) és szimbólikus megvalósulással (szoftver). A kérdés, hogy e két szférához képest hová pozícionálhatjuk az architektúrát?

A programozás-elméletben az information architect az a személy aki az alkalmazás fejlesztéséhez szükséges logikai struktúrát, módszertant kitalálja. Az üzleti célokból kiindulva a vállalati szempontok mentén meghatározza az alkalmazásfejlesztés vázát. Az általa létrehozott architektúra modulokból áll, melyek egy egységes keretrendszer (framework)  szabályai mentén kapcsolódnak egymáshoz. Az information architect nem tesz egyebet tehát, mint megtervezi a vállalati alkalmazásfejlesztést, egységes keretet és modellt alkot a csapatmunka koordinálása érdekében. A technológiai infrastruktúra következik az architektúrából, de nem szerves része annak.

Hasonlóképpen a kognitív architektúra sem az idegrendszeri szerveződésből következik. Az öröklődéselmélet hívei (nativisták) egyetértenek a környezetelvű kutatókkal (nurturisták) abban, hogy van egy viszonylag rögzített kerete a tudásnak. Az előbbiek szerint az architektúra érvényessége nagyon tág, míg az utóbbiak csak nagyon szűk érvényességi szintet hajlandóak elfogadni. Mindkét tábornak van azonban egy közös architekturális feltevése: feltételezik, hogy a tudat valamiféle központi egység, melyen minden élménynek át kell haladnia. Ez a nézet nem új, a karteziánus szemléletből származtatható. Descartes nem volt hajlandó az architektúrát az idegrendszertől absztraktizálni (a 17. században ez ugyancsak meglepő lett volna!), feltételezte, hogy izomorf megfelelés van a két réteg között. Így jutott arra a következtetésre, hogy az egyetlen agyi páratlan szerv, a tobozmirigy a tudat székhelye. A neuropszichológusok ma már ennél összetettebb idegrendszeri szerveződést feltétleznek: a legtöbb pszichológiai funkciót nem egyetlenegy agyi központhoz kapcsolják, hanem kérgi zónák megosztott mintázataihoz kötik.

A kognitív architektúra alatt nem a fizikai megvalósulást kell értenünk. Pléh Csaba szavaival élve az architektúra annak az absztrakt jellemzése, hogy hogyan működik a gép. A fizikai infrastruktúra nem izomorf leképzése a tehát az architektúrának, jóllehet a köztük levő kapcsolat teljesen nyilvánvaló.

Picking up comfy footwear is

Picking up comfy footwear is not an art which requires any encounter and distinctive abilities. You just need to use a little bit of your common feeling to know and comprehend the importance of comfy footwear. Operating women such as physicians and nurses may know well the significance of easy footwear as most of their occupation requires moving and walking around. If you pick a comfy pair of footwear, you will discover a great change in your every day lifestyle - it tends understanding make you enjoy your work and it also assists you maintain a good well being.

Spring Step footwear today are known for their great looks as well as quality craftsmanship. Usually made with additional soft leather-based, these shoes have been designed to offer a delightful experience for your feet. Remember that most Europeans stroll a great deal, so they require footwear that are comfy and can last all day.

Another great function of this item is that the smaller tip can be utilized to keep your toenails in form. I use them to file the nails down as nicely as clearing off the lifeless pores and skin that accumulates around the cuticles.

One merchandise that you might not at initial think about important is your footwear. buy shoes free shipping and sandals for cruises are especially important. There is a great deal of walking that happens on a cruise whether you realize it or not. Quite often you are enjoying your self so a lot that you don't understand just how a lot you are strolling. You will certainly want some extremely comfy.

Do some extra research on-line so you can get a good concept of what to appear for in a high high quality cheap sneaker sales online. As soon as you are comfy and can identify a strong pair, then you can appear for offers. Then it's only a matter of time before you discover your great pair.

Diesel fragrances, like all of their items, are sold globally. Based on which component of the globe you live in, you will have a various choice from other countries shoe places online areas.

The human physique evolved such that our ft are developed to stroll about on gentle, giving ground. While it might really feel tough to walk on a sandy beach, that is only simply because your body isn't used to it. In reality, it is great for your muscle tissues, tendons and ligaments. When you put on a pair of MBT Footwear, you build up those underused muscles and significantly assist to decrease stress on other delicate parts of your body.

If you are lucky sufficient to work in a extremely informal office environment, really feel free to put on sneakers. But if you want to at least look like you've somewhat dressed for the component, style heels, trendy boots and wedge shoes will all appear fantastic and give you a little much more style on the function flooring.

Hozzászólás

A mező tartalma nem nyilvános.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><p><br>
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.

További információ a formázási lehetőségekről