XYZ generáció és a 4 tanuláselmélet

E-learningVágvölgyi Csaba konstruktív kritikája alapján átjavítottam "Az integratív e-learning felé" c. e-bookomat. Az észlelt formai és tartalmi hibák javításán kívül új részekkel egészítettem ki az első fejezetet. Felvázoltam a négy tanuláselméletet és az XYZ generációkról adtam rövid definíciókat.

Generációk

XYZ generáció

 • Veteránok. Idős korban találkoztak először az internettel. Számukra a számítógép használat önmagában is kihívás; nehezen tudnak megbirkózni a digitális társadalom kihívásaival.
 • Bébi-bumm. Életük derekán találkoztak az internettel. A munkavégzésükbe hellyel-közzel beépült ugyan az internet használata, de nem hozott radikális változást.
 • X. generáció. Ez a hírnöknemzedék, az átmeneti generáció. Kamasz- és ifjúkorukban találkoztak az internettel, munkavégzésüket alapvetően határozza meg a web. Életvitelükben hellyel-közzel van jelen az internet. Jelenleg ők dominálják a munkaerőpiacot.
 • Y. generáció. Gyermekkorukban találkoztak az internettel. Ők jelentik a digitális nemzedék első hullámát. Mostanra kezdenek megjelenni a munkaerőpiacon, komoly kihívást jelentve az X. generáció számára. Minőségileg új szintet képvisel a hírnöknemzedékhez képest.
 • Z. generáció. Ez a nemzedék soha nem élt olyan társadalomban, ahol nem volt internet.

A négy tanuláselmélet

Az oktatási módszertanok hátterében négy nagy tanuláselmélet áll: a behaviorizmus (viselkedéstan), kognitívizmus, konstruktivizmus és konnektivizmus. Minden korszellemnek megvan a maga pedagógiája, tudásalapú társadalomé a konnektivizmus.

 • A behaviorizmus a 19. század végi funkcionalizmusból bontakozott ki: középpontjában a klasszikus és operáns kondicionálás áll. A tanulás ismétlésre és megerősítésre épül: a pedagógia az inger-válasz reakciókörök megerősítésére épít. A tanár átadja a tananyagot, a tanuló bebiflázza azt, majd adott forgatókönyv mentén felmondja, leírja a megtanultakat. Ez a poroszos oktatási modell tanuláselméleti háttere.
 • A kognitív irányzat szerint az ember a külvilágról modellt épít. A tanulás ennek megfelelően a külvilág interiorizálásaként fogható fel. A tanárnak oda kell figyelnie, hogy jó modellt nyújtson a szavai és metakommunikációja által.
 • A konstruktivista szemlélet szerint a tanulás értelem-teremtő tevékenység, a jelenségekbe mi magyarázzuk bele a jelentést. Ezen álláspont képviselői szerint a tudás nem egy megszerezhető tudatállapot, hanem egy belső kreatív folyamat eredménye. A konstruktivista megközelítés erősen pszichológiai indíttatású, a legtöbb alternatív pedagógiai irányvonal nagyban támaszkodik rá.
  A frontális oktatási technikák helyett a tanulásra való motivációra összpontosít. A tudás nem átadható, következésképpen a tanár feladata nem az, hogy az ismereteket átgyömöszölje a nebulók fejébe; ehelyett érdemes a kreatív, gondolatgazdag légkör létrehozására és fenntartására összpontosítani.
 • A negyedik tanuláselmélet a konnektivizmus. A hálózatelméletek és a web 2.0 szemléletének pedagógiában való alkalmazásáról szól. A hagyományos, determinisztikus modell helyett a káoszelmélettel kacérkodik. George Siemens publikált egy összegző cikket az Instructional Technology and Distance Learning 2005 januári számában "Konnektivizmus: egy tanuláselmélet a digitális korszak számára" címmel. Ez volt az első szakmai publikáció, mely definiálta a fogalmat, és körvonalazta az új paradigmát, mely a hálózatelméletek tanulásban és tudásmenedzsmenben való alkalmazását célozta meg. A konnektivizmus a tudásszervezés új paradigmája, mely alapján kompetenciáinkat a kapcsolatok felépítésével szerezzük.

A könyv elérhető itt.

Új hozzászólás

Hozzászólások

Eu não sou muito de ler on-line devo ser honesto, mas seu <br>
<br>

site é muito bom, continue assim! Vou continuar vendo outros sites, mas <br>
<br>

marquei seu endereço nos meus favoritos. Vou voltar logo <br>
<br>

mais para ver as novidades. Obrigado.<br>
<br>

<br>
<br>

meu blog postam : <a href="http://www.cervejaart.com.br">chopeira</a>

This is nothing more painful for the portraitist than an unusable photograph <br>
<br>

in which no emphasis given on surroundings composition. When the <br>
<br>

mode is defined to landscape, the aperture automatically <br>
<br>

narrows to take everything into focus. s involved with <br>
<br>

a hopeless puzzle that, at best, is only baby sitting him just as one <br>
<br>

intellectual.<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to surf to my web page: Site - http://www.mesk.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.Aryachandra.com/cgi-bin...

I had been searching for the data on business room recommendations and that i located this site.
Handy info!
When attempting to find a commercial making orr
office area to lease, you might nott locate specifically
whatever you experienced in your mind once you begun off.
With having sajd that, you can find approaches tto choose professional office buildings and switchh therm into anything you had envisioned within the to start with spot, with the landlord's permission, naturally.
I've made a web site which gives details on workplace room and would really like to
introduce my website to them whoo will be seeking workplace room for hire in Bangalore.

Very enthusiastic to have much more important ideas
from the folks here.