tudásmenedzsment

Tudás nélkül nincs fejlődés. Korunk igazi kihívása a tartalmak hatékony szervezési stratégiáinak felismerése. Olyan problémákat boncolgatok, mint a tartalmak redundanciájának csökkentése, egységesített tartalomkezelési stratégia alkalmazása.

Az SSP módszertan, nem technológia!

A Single Source Publishing egy rendkívül egyszerű ötletre épül: használjunk egyetlenegy dokumentumot egy termék támogatásához, melyből igények mentén különböző formátumú és tartalmú dokumentációkat készíthetünk.

Gyakran félreértik az SSP lényegét. Találkoztam már olyan tévhittel, miszerint az SSP haszna, hogy ugyanazt a tartalmat webes és nyomtatott formában publikálhatjuk. Volt, aki azt állította, hogy bonyolult eszközök használatában merül ki az SSP, a valóság azonban, hogy módszertanról, nem pedig technológiáról van szó.

Nyilvánvalóan vannak szoftverek, melyek alapján lényegesen könnyebb SSP szellemben dolgoznunk (pl. Adobe Framemaker, AuthorIT), de tulajdonképpen semmi nem akadályoz meg abban, hogy akár egyszerű Word legyen a tartalom-előállító eszközünk, miközben SSP módszertan szerint járunk el.

Az élethosszig tartó tanulás dogmája

Mindannyian találkoztunk a vállalatok dogmájával, az élethosszig tartó tanulással. Azon szerencsétlenül járt fogalmak közé tartozik, melyeket orrvérzésig ismételgetnek mindenfelé valódi tartalom nélkül. Az iskolapadban nem tanították meg a saját curriculum tervezésének mikéntjét, tanáraink kénye-kedve szerint szembesültünk az új ismeretekkel. Tudásunk szervezését nemcsak gyermekként, de felnőttként sem mi látjuk el. Az iskolai tanár irányító szerepét a vállalat vezérei veszik át, alkalmazottként ugyanúgy sodródunk az árral, mint diákként tettük. Eleget teszünk az intézmény által támasztott igényeknek, elvégezzük a javasolt képzéseket, egyéni ambícióink –ha voltak egyáltalán- felmorzsolódnak az időhiány oltárán. Hiszünk benne, hogy ami a vállalatnak jó, az nekünk is megfelel minden körülmények között. Nem az intézmények ellen, de az egyéni kibontakozás érdekében hangsúlyozom, hogy a személyes curriculum megtervezése és megélése a legfontosabb szakmai cél. Ezáltal a tanulás hatékonysága megtöbbszöröződik, s ennek nemcsak az egyén, de a vállalat is haszonélvezőjévé válik!

Az elme ravatala – a nekrofil tudásmenedzsment

Zavar, hogy a Tudás tőlem függetlenül akar létezni és meghalni. Azt állítom, hogy megszerzem, magamévá teszem, elsajátítom, azaz tudok, és ez mérhetetlen büszkeséggel, elégtétellel tölt el. Hónapokat áldoztam arra, hogy birtokomba kerüljön az ebadta ismeret, méltán könyvelhetem el tehát sikernek az érzést, hogy az enyém, hozzám tartozik, részemmé vált. Döbbenten keresem a magaménak vallott gondolathalmazt. Régmúlt ismerősöm megszűnt létezni, s még csak nem is értesítettek haláláról. Számos hullát tudhatok magaménak: többször eltemettem már a nyakkendőkötést, a kreszt, idegen szavakat, az istenhitet, számtalan szagtalan elméleti modellt, arcokat, neveket, helyeket, érzéseket. Van amit csak megcsonkítottam, van amit exhumáltattam, van amit feltámasztottam. A legtöbb Tudásra rablással, klónozással, utánzással teszek szert, ezek a halvaszületett másolatok. Sokkal kisebb halmazt képeznek az általam teremtett lények, ezek mortalitási aránya is jóval alacsonyabb mutáns testvéreiknél. Többé nem akarok kaszás lenni!

Hogyan bánjunk a fogalmakkal? (2. rész: A fogalomdefiníció-frusztráció)

A legnehezebb feladatok közé tartozik egy adott fogalom meghatározása. Hogyan definiáljak valamit úgy, hogy

  1. ...ne ugyanabban a fogalomkörben mozogjak?,
  2. ...ne csak attribútumokkal meséljek róla?,
  3. ...kellőképpen legyek általános, de konkrét is?,
  4. ...egyszerű legyek, de ne semmitmondó?,
  5. ...élvezhető legyen az, amit mondok?

A mai este folyamán ismételten elcsattant a kérdés: "Mit értek fogalomtérképészet alatt?". Mélylevegőt vettem, majd hosszú mesébe kezdtem arról, hogy milyen jól használható cikkek, előadások, benyomások jegyzeteléséhez a fogalomtérképészet technikája. Képzeljünk el egy üres lapot, melyre adott téma kapcsán releváns fogalmakat dobálunk fel, majd bejelöljük az ezek közti kapcsolatokat. A lineáris jegyzeteléssel szemben a fogalomtérképészettel megvilágítjuk a különböző fogalmak közötti kapcsolatrendszert. Ideális lehet cikkek, előadások, könyvek jegyzeteléséhez, a kollaboratív munkában is hasznunkra lehet...
A reakció alapján nem voltam meggyőző. Nem tudom velején ragadni a fogalmat, érzem a lényegét, de nem tudom kimondani! Ismét erőt vett rajtam a jól ismert sikamlós érzés, beszéltem, csak beszéltem, és nem mondtam semmit.
Hasonló próbatétel egy Wikipédiás szócikk megírása. Nagyon nehéznek találom a feladatot: határozd meg, írd le, ragadd meg és tedd érthetővé a kiválasztott fogalmat! Hogyan, mi alapján?