A tudásalapú munkavégzés

Az egyéni tudásmenedzsment célja a tudás-alapú munkavégzés hatékonyságának növelése. Az információfeldolgozás, a kommunikációs tevékenységek, valamint a tartalom-előállításhoz kapcsolódó folyamatok  támogatását lehetővé tevő eszközök és módszereket foglalja magába.

A hatékony munkavégzés lépései:

 1. A probléma megfogalmazása.
 2. Operacionális célok definiálása. Ütemterv felállítása.
 3. A cél eléréséhez szükséges tudásanyag meghatározása.
 4. A szükséges információk megtalálása és szervezése.
 5. Az információk újraszervezése a kitűzött célok tükrében
 6. A probléma/feladat megoldásának dokumentálása.

Fontos felismerni azt, hogy a tudásalapú munkavégzésnek ugyanúgy megvannak a hatékonyságot biztosító készségigényei, mint a fizikai munkavégzésnek. Az utóbbi rendszerint olyan fizikai kompetenciákat követel meg, mint állóképesség, erőnlét, egészség, gyorsaság, precizitás, kitartás. Mindkét típusú munkavégzés alapja a szakismeret, ilyen értelemben mindkét munka valamilyen tudás hasznosítását jelenti. A különbség a munkavégzés során előállt termékben van:

 • a tudás-alapú munka mindig valamilyen szellemi terméket eredményez, míg
 • a fizikai munka végterméke kézzelfogható.

A hatékony munkavégzés alapfeltétele tehát a szakmai tudás. Ennek megszerzése és fejlesztése összetett folyamat, melyhez számos készség megléte segítséget jelent.

Az egyéni tudásmenedzsmenthez szükséges készségek (Wikipedia nyomán):

 1. Önismeret, önkritika. Az egyéni kvalitások és hiányosságok ismerete.
 2. Hatékony tanulási stratégia.
 3. Hatékony információ keresési stratégiák ismerete.
 4. Szervezési képességek. A felhalmozott tudás taxonómiája, kategorizációja, címkézése.
 5. Másokkal való együttműködés. Tudni azt, hogy mások mit tudnak. A megfelelő személy megszólítása adott problémahelyzetben.
 6. Kutatás, jegyzetelési technika, figyelem.
 7. Kommunikációs készségek. Intuíció, kifejezőkészség, értelmezőkészség, megjelenítési és tálalási készség.
 8. Kreativitás. Képzelőerő, minta-felismerés, innováció. Az összetett adaptív rendszerek megértése.
 9. Kollaborációs készségek. Koordináció, szinkronizálás, kísérletezés, együttműködés, tervezés, megvalósítás.

Új hozzászólás